อาร์ตอินโฟ แม็กกาซีน (Artinfomag) ปีที่ 1 • ฉบับที่ 1 • มกราคม 2567

ART

  • “สวรรค์มืด” ชีวิตและงาน “รพีพร” สะท้อนสังคมไทย
  • “ความเคลื่อนไหว” ของพิชัย แก้ววิชิต
  • “Last Photo” ชวนมาซ้อมตายและพบความหมายของชีวิตผ่านการถ่ายภาพ

CULTURE

  • เก็บบุญข้ามปี จากวัดสระเกศไปวัดมหาธาตุ
  • พระแสงราวเทียน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

BOOK

  • “ปีกผีเสื้อ 2528” ฉบับแรกและฉบับเดียว
  • “ลงกลอน” หนังสือรวมกลอนที่อ่านง่าย สบายๆ ของ “น้าทิวา”
  • “เยียวยาอดีต” ถ้าไม่มีบาดแผลฝังใจจะได้อะไรจากเรื่องนี้

TOUR

  • Walking Tour Historic City Hall ศาสนสถานรอบๆ ศาลาว่าการ กทม. (ตอนที่ 1)