งานมอบรางวัลนักเขียนอมตะ ครั้งที่ 9 และ 10

ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ในงานมอบรางวัลนักเขียนอมตะ ครั้งที่ 9 ให้กับคุณอัศศิริ ธรรมโชติ และครั้งที่ 10 ให้กับคุณสุภา สิริสิงห เจ้าของนามปากกา “โบตั๋น” ที่มูลนิธิอมตะ อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ นักเขียนอมตะทั้งสองท่าน จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ท่านละ 1,000,000 บาท จากคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ

คุณวิกรม บอกว่าจะมอบรางวัลไปจนกว่ามูลนิธิจะเงินหมด

#นักเขียนอมตะ
#มูลนิธิอมตะ

Nontawat
Nontawat
Articles: 37