เปิดโครงการแหล่งเรียนรู้เมืองแห่งดินสอพอง “ถนนใหญ่ถิ่นไทยพวน หอมหวนกลิ่นดินสอพอง”

เปิดโครงการแหล่งเรียนรู้เมืองแห่งดินสอพอง “ถนนใหญ่ถิ่นไทยพวน หอมหวนกลิ่นดินสอพอง” อนุรักษ์สืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ลานเอนกประสงค์วัดถนนใหญ่ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้เมืองแห่งดินสอพอง ภายใต้แนวคิด “ถนนใหญ่ถิ่นไทยพวน หอมหวนกลิ่นดินสอพอง” โดยมี นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายอำนวย จั่นเงิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม เครือข่ายชายติพันธ์ ผู้ท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 โรงเรียนวัดถนนแค ชุมชนไทยพวนบ้านถนนใหญ่ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มีพระครูโสภณวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดถนนใหญ่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของจังหวัดลพบุรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2566 จำนวน 13 รายการ เช่น ผ้ามัดหมี่ ดินสอพอง เครื่องทองเหลืองบ้านท่ากระยางตำนานเมืองลพบุรี หมอพื้นบ้านรักษากระดูกหัก ระบบประปาในรัชสมันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตย์ ซึ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านี้ต่อไป จะสูญหาย จึงเป็นการดีที่ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีในฐานะเป็นตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ได้จัดทำโครงการจัดแหล่งเรียนรู้เมืองแห่งดินสอพอง เพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เพื่ออนุรักษ์สืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรีไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป การไหว้ศาลประจำหมู่บ้านถนนใหญ่ การเยี่ยมชมโบสถ์มหาอุตม์วัดถนนใหญ่ การชมนิทรรศการดินสอพอง ลานสาธิต/ลานจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ซึ่งมี “ยำปลาส้มฟัก” 1 จังหวัด 1 เมนู ของจังหวัดลพบุรี มาร่วมสาธิตการปรุงให้ชมให้ชิมกันด้วย นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานยังได้ชมการแสดงทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนถนนใหญ่ ระบำดินสอพอ จากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ระบำลพบุรี จากโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 และการแสดงดนตรีลูกทุ่งนักเรียนโรงเรียนวัดถนนแค

Nontawat
Nontawat
Articles: 37