วธ. จัดงาน “วันถวัลย์ ดัชนี” 84 ปี ชาตกาล ดร.ถวัลย์ ดัชนี

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงาน “วันถวัลย์ ดัชนี” 84 ปี ชาตกาล ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ พร้อมถวายและมอบรางวัล Thawan Duchanee Arts and Culture Prize ประจำปี 2566

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและพิพิธภัณฑ์บ้านดำ จัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม ศิลปินรำลึก เนื่องในวันถวัลย์ ดัชนี ประจำปี 2566 โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้ นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะร่วมสมัย นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดำ และผู้บริหาร สวธ. ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ภายในงานวันที่ 27 กันยายน 2566 ช่วงเช้า เวลา 7.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 27 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พระสงฆ์ 9 รูป โดยมีพระครูโสภณศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจ้าคณะ ต.เวียง เขต 1 จ.เชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) น.ส.วราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดี สวธ. พร้อมผู้บริหาร สวธ. และกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ร่วมพิธี

จากนั้นเวลา 13.30 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมถวายและมอบรางวัล Thawan Duchanee Arts and Culture Prize ประจำปี 2566 แด่ผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปะ ได้แก่

1. พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์ พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จังหวัด เชียงราย

2. พระครูโสภณศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจ้าคณะตำบลเวียง เขต 1 จังหวัด เชียงราย

3. นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

4. คุณบุญชัย คิวสุวรรณ ผู้ก่อตั้งร้านไม้มุงเงิน ผู้ส่งเสริมภูมิปัญญาสล่าแกะไม้แห่งล้านนา

5. สล่าคำจันทร์ ยาโน สล่าเก๊าผู้สลักเสลาชีวิตลงบนน้ำบวย ผู้สืบสานตำนาน พ่ออุ๊ยแสง ลือสุวรรณ แห่งบ้านถ้ำผาตอง

ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดำ กล่าวว่า รางวัล Thawan Duchanee Arts and Culture Prize เป็นรางวัลที่จัดสร้างขึ้น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และให้กำลังใจแก่ศิลปิน ตลอดจนบุคลากรทางด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้มีส่วนขับเคลื่อน และสร้างคุณูปการต่อแผ่นดิน เป็นรางวัลที่นำเอาลวดลายผลงานของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี “กนกเปลวนาคราช” มาใช้ในการออกแบบ และถูกรังสรรค์ขึ้นจากช่างยอดฝีมือของพิพิธภัณฑ์บ้านดำ ผู้ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ถวัลย์ ผู้ฝึกฝนเคี่ยวกรำนานกว่า 30 ปี จนเป็นยอดสล่าแห่งบ้านดำ เป็นผู้จำหลักลายบนบานประตูมหาวิหาร แกะสลักรางวัลอย่างวิจิตรบรรจงลงบนไม้สักทองเพียงท่อนเดียวใช้เวลาสร้างนับปี เพื่อให้เหมาะสมควรค่าแก่ผู้รับรางวัลอันทรงเกียรติทุกท่าน ในการมอบรางวัล ครบรอบปีที่ 9 ในครั้งนี้ ทางพิพิธภัณฑ์บ้านดำ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาร่วมกัน และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ทุกท่านที่ได้รับรางวัลนี้มิใช่เป็นเพียงทรัพยากรบุคอันทรงคุณค่าที่สร้างคุณูปการต่อส่วนรวมจนเป็นที่ยอมรับเท่านั้น แต่ทุกท่านคือผู้เสียสละ ทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อวงการศิลปวัฒนธรรม จนประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เป็นผู้ชี้แนะแนวทางต่างๆ พร้อมช่วยเหลือสนับสนุนวงการศิลปวัฒนธรรม ให้เดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

โอกาสนี้ แม่บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ นางสาวปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหาร สวธ. นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและผู้แทนเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากมีพิธีทำบุญ พิธีถวายและมอบรางวัล Thawan Duchanee Arts and Culture Prize ยังมีการมอบทุนการศึกษากองทุน ถวัลย์ ดัชนี แก่นักเรียน นักศึกษา และศิลปินผู้มีความสามารถโดดเด่นทางด้านศิลปะ และการจัดงาน Art Market “กาดหมั้วคัวศิลป์” ประจำปี 2566 ซึ่งเปิดโอกาสให้คนในชุมชนออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เป็นการตอบสนองโครงการนำร่องของรัฐบาลที่ประกาศให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ โอกาสนี้ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหาร วธ.เยี่ยมชมก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

Nontawat
Nontawat
Articles: 37