เงาตำนาน

อ่านหนังสือด้วยกัน โดย ชมัยภร บางคมบาง

ชื่อหนังสือ เงาตำนาน
ประเภท นวนิยาย
ผู้เขียน เปสลอินธน์
สำนักพิมพ์ท้าวสลักคำ

เวียงดงงำฟ้า ชื่อเมืองในจินตนาการที่ทำให้เหมือนมีจริงในประวัติศาสตร์ (ไทยลาว) เป็นต้นเรื่องของพระนางจันทร์บาล ราชธิดาเจ้าหลวงกับราชองครักษ์คำฝง เพราะราชองครักษ์ซึ่งเป็นพระคู่หมั้นพระนางผิดประเวณีกับสาวใช้ พระนางจึงเก็บงำอารมณ์เศร้ารันทดนั้นไว้ จนแม้เกิดในชาติต่อ ๆ มา ทั้งจันทร์บาลและคำฝงต่างมาเกิดในภพปัจจุบันและค่อย ๆ เรียนรู้ไปด้วยกันจนพบความจริงอันเป็นตำนานนั้นในที่สุด

ผู้เขียนมีความตั้งใจและมีความประณีตในการนำเสนอพอสมควร พอจินตนาการถึงภาพของตัวละครในอดีตและปัจจุบันได้บ้าง

ข้ออ่อนที่สุดคือ เหตุผลที่คำฝงไปร่วมประเวณีกับสาวใช้ ข้อนี้ไม่มีน้ำหนักเลย ไม่ใช่เลือดเนื้อสามัญของผู้ชายด้วย เพราะช่วงนั้นมีคำประกาศจากจ้าวนางให้ทุกคนถือศีลเพื่อการสร้างพระธาตุอยู่แล้ว ถ้าคำฝงจะทำผิดก็ต้องมาจากกิเลสแบบมารผจญ ไม่ใช่ง่ายดายและเล็กน้อยไร้สติเช่นนี้

อ่านพอเอาสนุกได้ค่ะ

ชมัยภร บางคมบาง
ชมัยภร บางคมบาง

ชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) หรือ ไพลิน รุ้งรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปีพุทธศักราช 2557 เกิดเมื่อปี 2493 เริ่มงานเขียนครั้งแรกด้วยบทกวีและเรื่องสั้นเมื่อครั้งยังเรียนชั้นมัธยม เริ่มงานวิจารณ์ครั้งแรกเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ และวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านการเขียน

Articles: 15