Tag article

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับบทบาท “การสร้างเนื้อหาสาระ” พา “วัฒนธรรมของชาติ” สู่ “วัฒนธรรมของมนุษยชาติ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีโอกาสได้ไปร่วมงานเปิดตัวตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ที่ “ตลาดเก่าหัวตะเข้” เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตลาดสุดท้ายในโครงการ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคุณโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี ติดตามการเปิดโครงการ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ มาตั้งแต่แรก เพราะชอบวัฒนธรรมและชุมชนเป็นทุนเดิม แต่ก็ได้ไปร่วมพิธีเปิดตลาดบกแค่ในเขตกรุงเทพฯ 2 ตลาด คือ ตลาดคลองบางหลวงกับตลาดหัวตะเข้ เพราะเราเน้นการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ เป็นหลัก ส่วนตลาดอื่นๆ ที่กระจายตัวกันอยู่ทั่วประเทศคิดว่าจะตามไปเที่ยวให้ครบสักครั้งในอนาคต ข่าวการเปิด 10…