Tag Review

บังฟ้าเบิกอบาย

อ่านหนังสือด้วยกัน โดย ชมัยภร บางคมบาง ชื่อหนังสือ บังฟ้าเบิกอบายประเภท รวมบทกวีผู้เขียน นายทิวาสำนักพิมพ์ ออน อาร์ต บังฟ้าเบิกอบาย ของ นายทิวา เล่มนี้ ชื่อหวาดเสียวมาก  เพราะเป็นการกลับวรรคของนิราศนรินทร์  ให้ความหมายตรงกันข้าม  คือเหมือนว่าเป็นการบังฟ้า  บังสิ่งที่ดี ๆ และเบิกแต่สิ่งชั่ว ๆ ออกมา  ข้าพเจ้าจึงเริ่มต้นอ่านไปด้วยความหวั่นไหว  และในหน้าแรกบรรณาธิการบอกว่า “อบายรุกเร่งใจเร้า  ปลุกฟื้นปลอบขวัญ” ข้าพเจ้าก็ยิ่งจิตตก  ใน ๑๓๙ หน้าแรก จึงเต็มไปด้วยการบังฟ้าเบิกอบายออกมาร่ายรำในสังคมไทย  นายทิวาสะท้อนปัญห่าอบายอย่างเมามัน  ซึ่งเป้นปัญหาหลักและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าหรือทุกหัวระแหงของแผ่นดินนี้  ตั้งแต่ยุคเทพ (เทพประทานห่าลง) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแม่บ้าน (จู่ จู่ ข้าพเจ้าก็ศักดิ์สิทธิ์)…