Tag Travel

ตลาดเก่าหัวตะเข้: ย้อนวันวาน สัมผัสวิถีริมน้ำ

เช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่สนามหน้า โรงเรียนศึกษาพัฒนา เขตลาดกระบัง บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษ เพราะ ตลาดเก่าหัวตะเข้ หนึ่งใน 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

เปิด “ตลาดตรอกโรงยา” อุทัยธานี จากโรงฝิ่นสู่แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตไทย-จีน

ตรอกโรงยา “ถนนสั้น ตำนานยาว” เดิมถูกเรียกขานว่า “ชุมชนบ้านสะแกกรัง” หรือ “เซ็กเกี๋ยกั้ง” เป็นชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีความเป็นอยู่ที่หลากหลาย และมีศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทย – จีน ผสมผสานกัน ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงยาฝิ่น เมื่อทางการประกาศยกเลิกโรงยาฝิ่นทั่วประเทศ จึงได้ปิดตัวลงราวปี พ.ศ. 2500 ตลาดตรอกโรงยา เริ่มจัดครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 จากการรวมตัวของกรรมการ 15 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี กลุ่มอนุรักษ์อุทัย และพี่น้องชาวชุมชนตรอกโรงยา โดย มีแนวทางการดำเนินงานร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาตรอกโรงยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอุทัยธานี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งได้จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์โรงยาฝิ่น ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงามทันสมัยน่าสนใจ ประดับโคมไฟบริเวณพื้นที่โดยรอบ จัดทำจิตรกรรมบนกำแพง และจัดทำจุดถ่ายภาพให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก มีอาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ชุมชน และของฝาก…

เปิดตลาดริมน้ำคลองแดน สัมผัสวิถีชาวพุทธ ตลาดอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  ​เปิดตลาดริมน้ำคลองแดน หรือชุมชนวิถีพุทธคลองแดน​ จังหวัดสงขลา ตลาดบกลำดับที่ 5 ในกิจกรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัวตลาดริมน้ำคลองแดน (ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน)  โดยมี นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอระโนด  นางเขมชนิดาภา ฤทธิ์กาญจน์ ประธานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายเกรียงไกร  อนันตพงศ์ ประธานคณะกรรมการชุมชนวิถีพุทธคลองแดน  หัวหน้าส่วนราชการ  วัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้เขตภาคใต้ 9  เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน ประชาชน และสื่อมวลชน  เข้าร่วมงาน  ณ ตลาดริมน้ำคลองแดน  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา รองปลัด วธ. กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีเป้าหมายและพันธกิจสำคัญในการเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอด และพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : การดำเนินงาน พัฒนาตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการคัดเลือกตลาดบกที่มีความเข้มแข็ง พร้อมร่วมมือร่วมใจพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับตลาดบก จำนวน 10 แห่ง  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและตลาดริมน้ำคลองแดน (ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน) แห่งนี้  เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับการคัดเลือก จากกระทรวงวัฒนธรรม โอกาสนี้ ในนามกระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบคุณหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน ที่ให้ความสำคัญและผลักดัน ในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่ จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ขอชื่นชมและขอขอบคุณ ท่านผู้นำ ผู้ขับเคลื่อนตลาดบกและชาวตลาดริมน้ำคลองแดน (ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน) ทุกท่านที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการขับเคลื่อนตลาดบกจนประสบผลสำเร็จมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ …

เปิด “ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว” สัมผัสวิถีไทยเชื้อสายจีน หนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วธ. จับมือจังหวัดชลบุรี เปิด “ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว” สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน เผยแพร่ประเพณีไหว้พระจันทร์ พร้อมดันตลาดบกเป็น Soft Power หนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นและประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมมือกับจังหวัดชลบุรี จัดพิธีเปิด “ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว” ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัว “ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว” หนึ่งในกิจกรรม…