วธ. เปิดโผรอบชิง “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” เทิดพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2567 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ปีนี้ ดำเนินมาถึงรอบชิงชนะเลิศทั้ง 4 ภาคแล้วครับ

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมาย มุ่งส่งเสริม รักษา ต่อยอด และเปิดพื้นที่ให้ศิลปินพื้นบ้านในแขนงต่าง ๆ ทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสร่วมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดง และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ไปสู่สายตาประชาชน

“รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดมาตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีคณะนักแสดงที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ภาคละ 5 คณะ รวมทั้งสิ้น 20 คณะ

กำหนดการ รอบชิงชนะเลิศ

  1. ภาคเหนือ: 8 พฤษภาคม 2567 ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่
  2. ภาคกลาง: 21 พฤษภาคม 2567 ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบุรี
  3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 12 มิถุนายน 2567 ที่เซ็นทรัล อุดรธานี
  4. ภาคใต้: 18 มิถุนายน 2567 ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

รางวัล รอบชิงชนะเลิศของแต่ละภาค

  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานฯ
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจาก รมว.วธ.
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากปลัด วธ.
  • รางวัลชมเชย ภาคละ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท

กองเชียร์ตามเชียร์ได้ตามอัธยาศัย ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้จาก FB กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ครับ

#ข่าวประชาสัมพันธ์
#รวมศิลป์แผ่นดินสยาม

_____
ภาพจาก สวธ. – งานแถลงข่าว ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 มีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วธ. เป็นประธานแถลงข่าว

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ยืนกลาง) ประธานงานแถลงข่าว
นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Nontawat
Nontawat
Articles: 37