เปิด “ตลาดตรอกโรงยา” อุทัยธานี จากโรงฝิ่นสู่แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตไทย-จีน

ตรอกโรงยา “ถนนสั้น ตำนานยาว” เดิมถูกเรียกขานว่า “ชุมชนบ้านสะแกกรัง” หรือ “เซ็กเกี๋ยกั้ง” เป็นชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีความเป็นอยู่ที่หลากหลาย และมีศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทย – จีน ผสมผสานกัน ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงยาฝิ่น เมื่อทางการประกาศยกเลิกโรงยาฝิ่นทั่วประเทศ จึงได้ปิดตัวลงราวปี พ.ศ. 2500

ตลาดตรอกโรงยา เริ่มจัดครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 จากการรวมตัวของกรรมการ 15 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี กลุ่มอนุรักษ์อุทัย และพี่น้องชาวชุมชนตรอกโรงยา โดย มีแนวทางการดำเนินงานร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาตรอกโรงยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอุทัยธานี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งได้จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์โรงยาฝิ่น ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงามทันสมัยน่าสนใจ ประดับโคมไฟบริเวณพื้นที่โดยรอบ จัดทำจิตรกรรมบนกำแพง และจัดทำจุดถ่ายภาพให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก มีอาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ชุมชน และของฝาก ของที่ระลึกต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัว “ตลาดตรอกโรงยา” หนึ่งในกิจกรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายพจน์ สีเข้ม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี นายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ นายอำเภอเมืองอุทัยธานี นางไพลิน นุ้ยปรี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายปฏิภาณ วงศ์กาญจนา ประธานกรรมการตลาดตรอกโรงยาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำชุมชนฯ ผู้ขับเคลื่อนตลาดตรอกโรงยา ผู้มีเกียรติ ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ตลาดตรอกโรงยา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดบก เยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม นิทรรศการภาพวาดระบายสี “แต้มสีวิถีชุมชน ยลตรอกโรงยา” และชิม ชม ช้อป ร้านค้าในตลาดตรอกโรงยา

ตลาดตรอกโรงยา เปิดให้บริการ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.00 น. เดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว มีที่จอดรถให้บริการ และรถโดยสารสาธารณะ

Nontawat
Nontawat
Articles: 37