ประกาศรับสมัคร TYO audition รอบที่ 2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับสมัครเยาวชนที่สนใจและมีใจรักการเล่นดนตรีสากลคัดเลือกเข้าเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (Thai Youth Orchestra : TYO) https://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php…

รอบที่ 2 เปิดรับเครื่องดนตรี Violin, Cello, Double bass, Flute, Oboe & English Horn, Clarinet, Bassoon, Trumpet, Piano

กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://www.dcpthaiyouth.net/apply/tyo

รายละเอียดและเพลงออดิชั่น

https://docs.google.com/…/1-cWqGz0ppYHFJZsXeeBhR0GmKSip…

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เฟสบุ๊ค : Thai Youth Orchestra (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2567) โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567

Nontawat
Nontawat
Articles: 37